Materiaalina LIHA 

Materiaalina LIHA on koulutuksellinen artikkelisarja, jota julkaistiin Lihalehden jokaisessa numerossa vuosien 2009–2010 aikana. Lehtijutun ohella ja samanaikaisesti on tällä sivustolla julkaistu jotakin käsiteltävänä olevaan aihepiiriin liittyvää lisätietoa. Sarja on kohdennettu ensisijaisesti lihateollisuuden ulkopuolella toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat lihaan liittyvää tietoa työssään. 

Sarjan sisällön tuottamisessa Lihalehden yhteistyökumppanina toimi Lihateollisuusopisto, joka on osa Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK:ta. Yhteistyössä olivat lisäksi mukana Suomen Lihateollisuusyhdistys, joka on yksi Elintarviketeollisuusliitto ETL ry:n toimialayhdistyksistä.

Koko Materiaalina LIHA -sarjan graafisesta toteutuksesta ja tekstien muokkaamisesta vastasi Asiaset Oy sekä sivuston teknisestä toteutuksesta Tanfor Oy.

logot_yhdessa 

 

 

Artikkelisarjan kaikki 20 osaa...

... ovat nyt tulleet julkaistuiksi Lihalehdestä vuosina 2009–2010 ilmestyneissä numeroissa.

Kaikki artikkelit ja lisämateriaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä opetustarkoituksiin.

 
 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy