Tuontilihan tarkastukset

jaljitettavyys_225Kaikkia Suomessa myytäviä elintarvikkeita ei tuoteta alusta saakka omassa maassa. Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden maahantuontia säädellään ja valvotaan. Erityisen tarkasti tutkitaan Suomeen tuotavat eläinperäiset elintarvikkeet.

Tuonti- ja vientisäädökset

Tuonti- ja vientisäädökset jakaantuvat karkeasti ottaen kahden tekijän mukaan. Ensinnäkin sen mukaan, onko kyse sisämarkkinakaupasta, eli toisen EU-jäsenvaltion kanssa tapahtuvasta tuonnista tai viennistä. Vai onko kyseessä EU:n ulkopuolinen valtio, niin sanottu kolmasmaa. Toiseksi sen mukaan mikä tuotava tai vietävä tuote on. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käsittelee mm eläimiä, eläimistä saatavia elintarvikkeita ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tuontisäädöksiä. Vientisäädökset kuuluvat kohdemaan lainsäädännön piiriin.

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti ja vienti

EU:n ulkopuolisista maista (ns. kolmansista maista) tapahtuvasta tuonnista on säädetty eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetulla lailla (1192/1996). Näistä maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, muiden tuotteiden ja elävien eläinten tuonti EU:n alueelle on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen voidaan tarkastuksessa hyväksytty tuontierä toimittaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta markkinoille koko EU:n alueella.

Maa- ja metsätalousministeriöön kuuluva eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö vastaa kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden ja eläinten tuontiehtoja koskevan lainsäädännön laatimisesta ja ajantasaistamisesta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Valvontaosastoon kuuluva Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö taas vastaa kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden ja eläinten rajatarkastuksesta. Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa olevat tai sen valtuuttamat rajaeläinlääkärit huolehtivat tuontitarkastuksista eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla, joita on Helsingissä (satama), Vantaalla (lentokenttä), Haminassa (satama), ja Vaalimaalla (maantie). Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä tarkastetaan jokaisen tuontierän asiakirjat sekä erän ja asiakirjojen yhteenkuuluvuus. Fyysinen tarkastus tehdään 2-100 prosentille tuontieristä niiden alkuperästä ja laadusta riippuen. Asetuksen 882/2004 mukaisesti eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös rajatarkastusdirektiivin 97/78/EY soveltamisalaan kuulumattomat elintarvikelainsäädännön näkökohdat.

Eristä otetaan myös näytteitä laboratoriotutkimuksiin Eviran Valvontaosaston vahvistaman ohjelman mukaisesti. Rajatarkastetuista eristä toimitetaan tilastot puolivuosittain EU:n komissiolle.

Tuonnista Suomeen vastaavat kotimaiset viranomaiset, vientiehdoista taas vastaavat kohdemaan viranomaiset.

Lähde:
www.evira.fiPaluu_tekton
 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy