Kasvattajat verkostoituivat

Suomen Sikayrittäjät 

Nasut_retkella_225

Suomen Sikayrittäjät yhdistyksen tavoitteena on olla toimiva verkosto, jolla saadaan nopeasti alan yhteinen näkemys esille sikayrittäjiä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa. Verkoston on valtakunnallinen, tukirajoista ja yksikkökoosta riippumaton ja sillä on hyvät suhteet kaikkiin sidosryhmiin. Verkoston tavoitteena on olla avoin keskustelufoorumi ja saavuttaa asiantuntijarooli kaikkea sikataloutta koskevassa päätöksenteossa.

Tavoitteena on olla mukana rakentamassa sikataloudelle toimintaympäristöä, jossa kestävä ja pitkäjänteinen yrittäminen on kannattavaa ja tarkoituksenmukaista koko maassa. Tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu suomalaisen sianlihatuotannon kannattavuuden turvaaminen sekä kotimaisuuden arvon säilyttäminen kuluttajien keskuudessa.

Yhteistyötahoja

 • Etujärjestöt
 • Viranomaiset
 • Teurastamot
 • Neuvontajärjestöt
 • Kuluttajajärjestöt
 • Rehuteollisuus
 • Tutkimuslaitokset

Toiminnan painopistealueet

Sikatalouden strategia ja PTS
 • toimialan yhteinen sitoutuminen
Koulutus ja yrittäjyys
 • yrittäjyyden tukeminen
 • alan koulutus Suomessa
Jalostus
 • alan yhteinen näkemys sianjalostuksesta
Tukipolitiikka
 • pitkäjänteinen tukipolitiikka koko maassa
 • oikeudenmukainen tukikohtelu
Menekinedistäminen
 • kampanjat
 • yhteistyö teurastamoiden kanssa
Tiedotus
 • oikean tiedon jakaminen alan sisällä
 • tulevaisuusseminaari
 • tiedotus kuluttajille
Tuotannon määrän hallinta
Ympäristöasiat
 • ympäristöluvat
 • tuottajien ympäristövastuullisuus
Eläinlääkintä- ja terveydenhuolto
 • alan yhteiset tavoitteet 
 
Lisätietoja:

www.sikayrittajat.fi  

Paluu_tekton

 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy