Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti

vekkuli_mulli_250

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti on välttämätöntä, kun halutaan seurata eläimestä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua pellolta pöytään. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää ja tuote voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti.

Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Naudoille, sioille, lampaille ja vuohille on eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat ohjeet. Kalanviljelylaitosten on rekisteröidyttävä vesiviljelyrekisteriin.

Ammattimaisesti nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia ostavan tai myyvän henkilön on lisäksi rekisteröidyttävä eläinvälittäjärekisteriin. Rekisteröitymisilmoitus on tehtävä siihen lääninhallitukseen, jonka toimialueella eläinvälittäjän toimialue pääasiallisesti sijaitsee.—Merkitsemistä ja rekisteröintiä valvovat TE-keskusten tarkastajat, tarkastuseläinlääkärit sekä kunnaneläinlääkärit.

Vuoden 2005 alusta alkaen eläinten ohjeiden mukainen merkitseminen ja rekisteröinti ovat olleet ehtona maataloustukien maksamiselle.

Naudanlihan merkitsemisjärjestelmä

Jokainen syntyvä vasikka on merkittävä kahdella virallisella, maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä korvamerkillä. Ennen 1.1.1998 syntyneiltä naudoilta vaaditaan vain yksi korvamerkki. Toinen korvamerkeistä on ns. virallinen ja toinen apumerkki. Apumerkkinä voi käyttää myös tunnistesirullista eMerkkiä.

Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä nautaa ei saa kuljettaa tilalta.

Tuottajan on ilmoitettava nautojensa syntymät, kuolemat, myynnit, ostot ja siirrot nautarekisteriin viimeistään 7. päivänä tapahtumapäivästä lukien.

Nautojen korvamerkkitoimitukset ja nautaeläinrekisterin asiakaspalvelun hoitaa ProAgria Maatalouden laskentakeskus.

Alkuperän varmistamiseksi on teurastamon ja teurastuspaikan tehtävä nautaeläinrekisteristä rekisterikysely ennen nautojen toimittamista teurastamoon tai teurastuspaikkaan.

Lataa pdf Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä

Lisätietoja:
  • www.evira.fi (Elintarviketurvallisuusvirasto)
  • www.mloy.fi (ProAgria Maatalouden laskentakeskus)
Paluu_tekton  
 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy