Sulka hattuun siipikarjalle -ohjelma kertoi siipikarjanlihan kansallisesta laatujärjestelmästä

tiput_kuoriutuivat

Kolmivuotinen Sulka hattuun siipikarjalle -ohjelma on pian päättymässä. Ohjelmassa kerrottiin kuluttajille, medialle sekä horeca-alan ja ravitsemuksen ammattilaisille siipikarjanlihan kansallisesta laatujärjestelmästä korostaen tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja lihan turvallisuutta.

Elokuun 15. virallisesti päättyvän ohjelman käytännön toteutuksesta vastasi Suomen Ruokatieto ry apunaan mainostoimisto Adsek. Riitta Stirkkinen Finfood Lihatiedotuksesta korostaa, että ohjelman toteuttaminen oli mielenkiintoista ja haasteellista, joskus melko vaikeaakin.

– Kun tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta Suomessa tuotettua siipikarjanlihaa kohtaan sekä kertoa siipikarjanlihan tuotantotavasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja tarkastuksista, eikä niinkään konkreettisesta tuotteesta, ideat ja taidot joutuvat ajoittain kovalle koetukselle.

Ohjelma oli osittain EU-rahoitteinen saaden puolet rahoituksestaan EU:lta, viidenneksen Suomen valtiolta ja kolmanneksen siipikarja-alalta. Alan rahoituksesta vastasivat HK Ruokatalo Oy, Atria Suomi Oy, Ruoka-Saarioinen Oy, Järvi-Suomen Portti OSK, Suomen Broileryhdistys ry, Suomen Siipikarjaliiton kalkkunajaosto, Rehuraisio Oy sekä Suomen Rehu Oy.

– Oman mielenkiintonsa ohjelman toteutukseen ja viesteihin toi EU-näkökulma, jonka rahoituksesta johtuen piti näkyä läpi koko ohjelman. Erityisesti eri maiden tuotantotapojen selvittäminen varsinkin ohjelman alkuvaiheessa oli työlästä ja aikaa vievää. Työ on ollut kuitenkin palkitsevaa, sillä se on laajentanut näkökulmaa asioiden ymmärtämiseen ja vahvistanut käsitystä Suomessa tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta laatutyöstä kautta koko siipikarjanlihan tuotantoketjun.

Avoimuus ja läpinäkyvyys luottamuksen takeena

jokunen_broileriSulka hattuun siipikarjalle -ohjelman viimeisen vuoden viesteissä korostettiin erityisesti koko tuotantoketjun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lihan turvallisuutta. Lisäksi painotettiin ketjun eri osien sitoutuneisuutta jatkuvaan ja pitkäjänteiseen työhön lihan laadun ja turvallisuuden, erityisesti salmonellattomuuden takaamiseksi. Hyvä salmonellatilanne ei Suomessakaan ole itsestäänselvyys, vaan sen turvaamiseksi tarvitaan jatkuvaa, koko tuotantoketjussa tehtävää työtä.

Haasteena erityisesti nuoret kuluttajat

Suomalaisesta siipikarjanlihatuotannosta kerrottiin kuluttajille erityisesti aikakauslehti-ilmoitusten avulla. Ilmoituksia oli yleisaikakauslehtien ohella muun muassa sportti- ja ilmaisjakelulehdissä. Riitta Stirkkisen mukaan erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset olivat haasteellisin kohderyhmä.

– Lukijatutkimusten mukaan ilmoitusten huomioarvot varsinkin ohjelman alussa olivat melko alhaisia, ja nuoret lukijat huomasivat ilmoitukset kaikkein huonoiten. Mutta ne, jotka ilmoitukset olivat huomanneet ja lukeneet, olivat kuitenkin ymmärtäneet oikein sen, mitä ohjelmalla haluttiin viestiä.

Verkkosivut olivat tärkeä osa ohjelmakokonaisuutta. Nillä kerrottiinkin havainnollisesti broilerin ja kalkkunan kasvatuksesta EU:ssa lainsäädännön ja käytännön toiminnan näkökulmasta. Sivuilla oli videopätkien välityksellä mahdollisuus tutustua muun muassa elämään broilerihallin sisällä. Sivuille koottujen usein kysyttyjen kysymysten avulla pyrittiin oikomaan siipikarjanlihantuotantoon liittyviä myyttejä ja vääriä käsityksiä, joita muun muassa lintujen kasvuolosuhteisiin liittyy. Sivuille houkuteltiin kävijöitä myös vaihtuvien kilpailujen avulla.

Media ja ammattilaiset vahvasti mukana

Ohjelman pääkohderyhminä olivat horeca-alan ammattilaisten ohella ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaiset. Ammattilaisia tavoiteltiin lehti-ilmoittelun ohella erilaisilla tilaisuuksilla, tapahtumilla ja teemaviikoilla. Lehti-ilmoittelussa mukana oli suurkeittiölehtien ohella joukko terveydenhuollon ja ravitsemuksen ammattilehtiä.

Horeca-alan opiskelijat saivat tietoa siipikarjanlihantuotannosta muun muassa Ravintola Sundman'sissa järjestetyssä seminaarissa, jossa keittiömestari Jarmo Vähäsavo kertoi siipikarjanlihan käytöstä ja siihen liittyvistä vaatimuksista huippuravintolassa. Ammattilaisia tavoitettiin laajasti Gastro2008-tapahtumassa, jossa Sulka hattuun siipikarjalle -ohjelma oli näyttävästi mukana omalla messuosastolla. Materiaalikasseja jaettiin lähes tuhat, ja kävijät tulivat pyytämään niitä vielä lisää viedäkseen tuliaisina työpaikoilleen, kertoo Stirkkinen.

Ohjelma näkyi kaikkina kolmena toteutusvuotenaan myös teemaviikkoina henkilöstöravintoloissa. Yhteistyötä tehtiin Fazer Amican, Sodexon sekä Katri Antell Oy:n kanssa.

– Catering-yritykset ottivat ohjelman hyvin vastaan, sillä niillä on halu tarjota asiakkailleen Suomessa tuotettua broilerin- ja kalkkunanlihaa. Tempausten ja teemaviikkojen aikana ruokailijoille jaettiin muun muassa siipikarjanlihantuotantoa koskevaa tiedotemateriaalia. Lisäksi aiheeseen saattoi tutustua ruokapöydille asetettujen pöytäkorttien ja -koristeiden avulla.

Mediaa lähestyttiin perinteisin keinoin: tiedotteilla, tilaisuuksilla ja tausta-artikkeleilla. Kilpailu palstatilasta on kuitenkin kovaa eikä ohjelma näkynyt lehdissä siinä laajuudessa kuin olisimme toivoneet, Stirkkinen harmittelee. Ohjelman tärkeänä kohderyhmänä olivat myös ravitsemuksen, terveydenhuollon ja kaupan ammattilaiset.

– Kaupan ammattilaiset pääsivät tutustumaan siipikarjanlihantuotantoon sähköisen opetuspaketin avulla. Opetuspaketti sai hyvän vastaanoton kaupan ketjujen koulutuksesta vastaavissa yksiköissä, jotka hyödynsivät sitä omissa koulutusohjelmissaan tarpeen mukaan. Syksyllä 2008 ohjelma oli mukana myös Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä, joka kokoaa vuosittain yhteen satoja ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Vuoden Sulka hattuun vaikuttajan valinta oli niin ikään tärkeä osa ohjelman toteutusta. Ohjelmakauden aikana Vuoden Sulka hattuun vaikuttajia nimettiin kolme: Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry (2007), ryhmäpäällikkö, ETT Marjatta Rahkio Lihateollisuuden Tutkimuskeskuksesta (2008) sekä broilertuottaja Tiina Varho-Lankinen (2009).

Lisätietoja:
  • www.sulkahattuunsiipikarjalle.fi
  • Riitta Stirkkinen, Finfood Lihatiedotus, Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen. , p. 050 560 2567
 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy