Bryssel 26. kesäkuuta 2003

Parempaa tietoa lihatuotteista heinäkuusta 2003 

Jauheliha_rasvaa_280Kuluttajat saavat heinäkuun 1. päivästä alkaen parempaa tietoa syömistään lihapohjaisista tuotteista, kun uudet ja tiukemmat EU:n merkintäsäännöt tulevat voimaan. EU:n nykyistä merkintälainsäädäntöä muuttava direktiivi 1, jossa tiukennetaan 'lihan' määritelmää lihapohjaisten tuotteiden merkinnöissä, tuli voimaan 1. tammikuuta, ja kyseisten tuotemerkintöjen rinnakkaiskäyttöjakso päättyy kesäkuun lopussa 2003. Kuluttajat mieltävän lihan yleisesti tarkoittavan lihaksesta saatavaa lihaa. Uuden määritelmän perusteella kuluttajat tietävät selkeämmin, syövätkö he lihaksesta saatua lihaa, rasvaa vai muita eläimenosia. Direktiivi koskee tuotteita, joiden raaka-aineisiin kuulu liha, mutta ei jalostamattomana myytävää lihaa. Sen soveltamisalaan kuuluvat makkarat, pateet, keittolihat, valmisruoat ja lihasäilykkeet.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari David Byrne totesikin: "Selkeiden merkintöjen avulla kuluttajat voivat itse valita, mitä he ostavat ja syövät. Direktiivissä vaaditaan selkeästi, että merkinnöistä on käytävä ilmi, mistä liha on peräisin, joten esimerkiksi 'sianliha' ja 'naudanliha' on eroteltava." EU:n elintarvikemerkintöjä koskevan lainsäädännön soveltamisen valvonnasta ja mahdollisista rikkomuksista johtuvista seuraamuksista vastaavat jäsenvaltiot.

Tuotemerkintöjen uudet säännöt

Lihan merkintöjä koskevassa direktiivissä säädettiin 1. tammikuuta ja 30. kesäkuuta 2003 välisestä kuuden kuukauden siirtymäkaudesta, jotta teollisuus voi mukautua uusiin vaatimuksiin. Tänä aikana sekä vanhojen että uusien sääntöjen mukaan merkittyjä tuotteita voitiin pitää kaupan. Suurimmat muutokset tulevat näin ollen nyt näkyviin heinäkuusta alkaen, kun kaikkien tuotemerkintöjen on oltava uusien sääntöjen mukaisia. Tuotteita, joiden merkinnät on tehty ennen kesäkuun loppua, saa kuitenkin myydä varastojen loppumiseen saakka.

Mitä uusi direktiivi merkitsee?

Jotkut jäsenvaltiot ottivat aikaisemmin käyttöön omat lihan määritelmänsä merkintöjä varten. Nyt määritelmä yhdenmukaistetaan EU:n tasolla. Direktiivi sisältää joukon säännöksiä, jotka parantavat kuluttajan lihatuotteista saamaa tietoa monin tavoin.

Direktiivissä rajoitetaan lihan määritelmää niin, että lihalla tarkoitetaan ainoastaan luustoon kiinnittynyttä lihasta. Muut ihmisravinnoksi käytettävät eläintenosat kuten sisäelimet (myös sydän, suolet ja maksa) tai rasva on nyt merkittävä sellaisina eikä 'lihana'2.

Osa lihaksiin liittyvästä rasva-aineksesta voidaan kuitenkin merkitä lihaksi, jos määritelmän mukaiset enimmäismäärät eivät ylity.

Direktiivissä säädetään myös, että lajit, joista liha on peräisin, on merkittävä järjestelmällisesti, jotta esimerkiksi 'naudanliha' voidaan erottaa 'sianlihasta'.

Määritelmän ulkopuolelle suljetaan lisäksi 'mekaanisesti eroteltu liha'. Mekaanisesti erotellun naudanlihan käyttö on kokonaan kielletty BSE:n vuoksi. Muiden lajien osalta mekaanisesti eroteltu liha on merkittävä erikseen, eikä sitä lasketa minkään tuotteen lihapitoisuuteen.

Uusia merkintöjä broilereille

Kohta esitetään erikseen ehdotus broilerien merkintöjen parantamiseksi. David Byrne sanoi: "Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa tuli jokin aika sitten ilmi tapauksia, joissa jalostettujen broilerituotteiden merkinnät olivat vääriä. Näissä tapauksissa 'broilerifileistä' löytyi jälkiä sian ja naudan proteiineista, ja niihin oli lisätty vettä ja muita ainesosia kosteuden säilyttämiseksi. Tämän vuoksi olen päättänyt, että broilerien ja muiden lihavalmisteiden merkintöjä koskevia vaatimuksia on lisättävä. Ehdotan jäsenvaltioille, että laadimme lainsäädännön, jossa vaaditaan esimerkiksi erityistä elintarvikemerkintää 'broilerinrinta, johon lisätty vettä'."

1  Komission direktiivi myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta.

2  Rasvan ja sidekudosten enimmäismäärät ainesosille, joista käytetään nimitystä "liha".

 ELÄINLAJIRasvaa (%)
Sidekudoksia *** (%)
Nisäkkäät (kaniineja ja sikoja lukuun ottamatta) ja lajisekoitukset, joissa nisäkkäiden osuus on vallitseva  25 25
Siat  30 25
Linnut ja kaniinit  15 10

Lähde: Europa Press releases rapid

 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy