Savustus

PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. PAH-nimi muodostuu sanojen alkukirjaimista. Kemiallisesti PAH-yhdisteet ovat pysyviä yhdisteitä, jotka ovat yleensä kiinteitä ympäristön lämpötilassa, huonosti haihtuvia ja rasvaliukoisia. 

Savustus_425

EKSTRAA tästä aihepiiristä

Lataa Lihalehdessä
3/10 julkaistu sivu! 

pdf MateriaalinaLIHA-12

 

 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy