Kamera tarkkailee siivun paksuutta

Wursti Oy otti kesällä käyttöön ensimmäisenä Suomessa uusinta teknologiaa edustavan siivutuslinjaston. Uutta linjastossa on kamera, joka kuvaa siivutettavan tuotteen leikkauspintaa säätäen samalla siivuttajan toimintaa tietokoneen avulla. Laitteen toimitti Wurstille CFS Nordic.

Wurstin tuotantopäällikkö Harri Lähteen mukaan uuden investoinnin tavoitteena on vastata paremmin kaupan taholta tuleviin tarpeisiin.

– Haluamme päästä kaupan hyllyille jatkossakin myös uusilla vähittäistuote-paketeilla. Tähän mennessä olemme tuottaneet suurkeittiöihin tarkoitettuja isompia paketteja sekä kauppoihin helposti siivutettavaan muotoon prässättyjä vähittäistuotepaketteja. Investoinnin kautta kasvaa sekä volyymi että mahdollisuus kehittää uusia tuotteita, perustelee Lähde uuden linjaston hankintaa.

Uuden investoinnin myötä vahvistuu myös toimitusvarmuus, sillä jatkossa yrityksellä on entistä paremmat mahdollisuudet toimittaa tavaraa isompia määriä nopeasti.

– Tämä on tärkeää erityisesti kampanja-aikoina. Laite soveltuu myös Wurstin ”tuotantopolitiikkaan”, jossa tuotteiden halutaan vastaavan muodoltaan mahdollisimman tarkasti eläimestä irti otettavia alkuperäisiä muotoja. Uuden linjaston myötä tuote ei ole jatkossa enää sidottu tiettyyn muotoon, Lähde toteaa.

Siivutuslinjasto käyttöön kesäkuussa

Tiedostettuaan kaupan ja omat tarpeensa Wurstissa päädyttiin hankkimaan uusi kameralla varustettu siivutuslinjasto. Kun päätös investoinnista oli tehty, lähti hanke etenemään pikavauhtia. Neuvottelut linjan toimittamisesta aloitettiin keväällä ja laite otettiin koekäyttöön jo kesäkuussa.

– Yleensä teemme tällaisten kauppojen yhteydessä koeajoja tehtaallamme, mutta Wurstin tapauksessa päädyimme tekemään ne heidän omissa tuotantotiloissaan, nopeuttaaksemme prosessia. Toimitimme Wurstille laitteiston ja samalla asetimme heidän tuotantoonsa sopivat raja-arvot, jotka täyttyivät ja osin ylittyivätkin. Wurstin työntekijät ovat olleet hyvin innostuneita ja kiinnostuneita uuden laitteen käyttöönotosta. Tämä toimitus on ollut helppo prosessi laitteen valmistajallekin, sillä molemmat osapuolet ovat hoitaneet oman osuutensa hyvin, toteaa CFS Nordic:n maapäällikkö Leo Jurmu.

– Kaupalta tuli viesti Wurstille, joka puolestaan välitti toiveensa meille. Kumppanuutemme on toiminut hyvin, sillä Wurstilla on monenlaisia ideoita ja meillä puolestaan laaja tuotevalikoima niiden toteuttamiseen. Näin yhteistyömme etenee keskustellen ja toisiamme kuunnellen. Aina keskustelut eivät ole helppojakaan, sillä meillä voi olla erilaisia näkemyksiä esimerkiksi taloudellisista rajoitteistamme.

CFS Nordic myös koulutti Wurstin työntekijät koneen käyttöön. - Meillä oli kolmen päivän koulutus tuotantotiloissamme, jolloin laitetta opetettiin käyttämään kädestä pitäen, Lähde kertoo.

– Laitevalmistaja on vastannut huutoomme myös säätämällä koneen juuri siihen kuntoon kuin kaupantekohetkellä sovittiinkin. Huollosta huolehtii kyseiseen viipalelinjastoon erikoistunut henkilö.

Tuottavuus parantunut, hävikki pienentynyt

Lähteen mukaan investointi on osoittautunut jo nyt kannattavaksi.

– Tuotantomme on ollut ja tulee edelleen olemaan hyvin käsityövaltaista, mutta uuden linjaston avulla olemme tehostamassa merkittävästi tekemistämme. Kun meillä ennen linjastolla työskenteli kuusi - seitsemän ihmistä punniten tuotteita tarkastusvaa`alla käsin, niin nyt pärjäämme korkeintaan viidellä. Eli olemme säästäneet linjan työvoimakustannuksissa. Toinen merkittävä etu on ollut hävikin pieneneminen. Ennen meillä siivuhävikki saattoi olla kymmenenkin prosenttia ja kauppaan meni paljon ylipainoisiakin tuotteita, jotka koituivat asiakkaan hyväksi. Nyt hävikkimme on pienentynyt 2-3 prosenttia lyhyellä aika välillä ja tarkentuu jatkossakin kokemuksen myötä. Samalla olemme pystyneet hyödyntämään siivutettavasta tuotteesta enemmän, jolloin hävikkilaatikkoon jää vähemmän tavaraa, hän kertoo. Nykyisessä kilpailutilanteessa myös tuotetarkkuus ja laatu ovat ratkaisevia tekijöitä kaikessa tekemisessä.

– Myös tuotannon vauhti ja hygieenisyys ovat kasvaneet tarkistuspunnitusten jäädessä pois. Nykyisin koneen käyttäjällä on kädet vapaana, jolloin hän pystyy panostamaan tuotteen siivukoneelle ja asettamaan uuden tuotteen hihnalle. Samalla hän voi seurata tuotteen viipalepainon näyttävää iso taulua ja yhdistellä siivun etu- ja takapäässä olevia ”häntiä”. Uuden siivutuslinjaston käyttöönotto on lisännyt tarkkuutta ja tehokkuutta kautta linjan.

Työntekijät tyytyväisiä uudistukseen

Uuden, työvoimaa vähentävän koneen hankkiminen yritykseen herättää työntekijöissä usein pelkoja mahdollisista irtisanomisista. Wursti Oy:ssä koneen käyttöönotto ei vähentänyt vakituisten työntekijöiden määrää. Käsityövaltaisessa, erikoistuneita tuotteita valmistavassa yrityksessä linjastolta vapautuneet työntekijät voitiin sijoittaa muihin tehtäviin.

– Linjaston tulo koettiin pelkästään myönteisenä asiana, koska kukaan ei menettänyt mitään. Päinvastoin - yrityksellemme saatiin lisää tuottavuutta ja jatkoaikaa kauppojen valikoimiin. Työ on fyysisestikin helpompaa, sillä käsien liikkeet jäävät uuden linjaston äärellä työskennellessä hieman vähäisemmiksi, mikä vähentää rasitusta, Lähde kertoo.

CFS Nordicin ja Wurstin työ linjaston toimintojen kehittämiseksi jatkuu.

– Hiomme ”palikoita” ja pyrimme optimoimaan laitteen tehon sekä hyödyn, jotka saamme selville vain käyttökokemuksen kautta. Haasteena on myös oppia huoltoon ja pesuun liittyvät toimenpiteet parhaalla mahdollisella tavalla, Lähde toteaa.

– Näyttää siltä, että tämän uuden linjaratkaisun myötä yhteistyömme vain syvenee, täydentää Leo Jurmu.

— Leena Toiviainen
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huippunopeaa tiedon kulkua

Wursti Oy:ssä käyttöönotettu UniCam-merkkinen siivutuslinjasto edustaa uusinta teknologiaa, jossa ainutlaatuista on tiedon äärimmäisen nopea käsittely. Tämä on uutta elintarvike-teollisuudessa. Linjasto perustuu painontarkkailuvaakaan ja kameraan, joihin molempiin on yhdistetty ohjausjärjestelmä. Laite tekee maksimissaan 600 leikkausta minuutissa eli 10 leikkausta sekunnissa. Jokaisen leikkauksen jälkeinen tuotteen pääty kuvataan ja sen pinta-ala lasketaan kamerakuvaan perustuen. Tämän jälkeen tieto kulkee ohjaukseen, joka laskee siivun vahvuuden ja säätää sen oikeaksi. Seuraavaksi annos siirtyy painontarkkailuvaa´alle. Kun annos on punnittu, tieto syötetään ohjaukseen ja sitä verrataan tietoon pyynnistöpainosta.

CFS Nordic

CFS Nordic on osa kansainvälistä konsernia, jonka juuret ovat Keski-Euroopassa. Yritys valmistaa ja tuo maahan elintarviketeollisuuden tarvitsemia laitteita sekä pakkausmateriaaleja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hollannissa ja sillä on kahdella mantereella isot koetehtaat. Yhtiö toimii pääasiassa eri maissa olevien omien yksikköjensä kautta. Suomen yksikkö sijaitsee Keravalla ja siellä työskentelee kuusi työntekijää.

Teksti on julkaistu Lihalehdessä lokakuussa 2007
 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy