Muovin lämpöarvo on sama kuin sen raaka-aineen öljyn

Pakataan vastuullisesti!

Ympäristötietoisuus on pakkausalan tärkeimpiä trendejä. Miten vihreys sopii vaativaan elintarvikepakkaamiseen?

Pakkausalan suomalaiset toimijat ovat alkaneet kuulla epäilyksen ääniä. Kuinka kauan kuluttaja hyväksyy isot rasiapakkaukset?

Ilman kuljettaminen on kallista ketjun jokaiselle toimijalle. Lisäksi jätettä syntyy aikamoinen määrä.

Pakkaukset ovat välttämättömiä kuluttajan turvallisuuden takaamiseksi. Myöskään käyttömukavuudesta ei voi tinkiä. Mistä löytyy kustannustehokas ratkaisu vastuulliseen pakkaamiseen?

Pakkausalalla toimiva Sealed Air -konserni panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Eri puolilla maailmaa toimii yhteensä 35 laboratoriota, joissa tutkitaan ja kehitetään yhä laadukkaampia, nykyaikaisempia ja ympäristöystävällisempiä pakkausratkaisuja. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon erityisesti ympäristö- ja energiankulutukseen liittyvät näkökulmat.

Liike-elämässä ei riitä pelkkä ympäristöystävällisyys. Siksi tarkastelussa optimoidaan myös pakkausratkaisujen taloudellisia vaikutuksia.

Vähemmän materiaalia

Sealed Air Finlandin Juha Kerojoki (titteli) on huomannut, että suomalaiskuluttajien ympäristötietoisuus on noussut selvästi. Myös pakkaava teollisuus haluaa kehittää toimintaansa yhä vastuullisemmaksi.

– Meillä tehdään nyt erittäin paljon ympäristötietoisia projekteja asiakkaille. Haluamme miettiä asioita mahdollisimman laajasti etukäteen, ja tarjota konsernin osaamisen asiakkaiden käyttöön. Hyvässä ratkaisussa energia- ja kustannustehokkuus kulkevat usein käsi kädessä.

Juha Kerojoki muistuttaa, että sana innovaatio tarkoittaa sekä kehittämistä että purkamista. Monen tuotteen pakkaamista mietitään nyt kokonaan uudella tavalla.

Pakkausmuovien ekologiset ominaisuudet ovat kehittyneet valtavasti. Sealed Air on jo siirtynyt valmistamaan ainoastaan kloorivapaita tuotteita. Painomusteissa ei enää käytetä raskasmetalleja. Eräät uusimmat kalvot mahdollistavat painamisen suoraan kalvoon. Näin etiketin ympäristökuormitus ja kustannukset jäävät pois.

Vastuullisinta pakkausmateriaalin käyttöä on käytön vähentäminen. Siksi tutkimus- ja tuotekehityskustannuksia kannattaa panostaa pakkaamista edeltävään aikaan. Hyvällä pakkaussuunnittelulla voidaan saavuttaa samat tekniset ja käyttöominaisuudet vähemmällä materiaalilla.

Esimerkiksi valmisruokien annospakkauksiin sopii vaahdotettu CPET. Se on pahvikääreen kanssa riittävän luja, mutta vaatii vähemmän materiaalia kuin perinteinen muovirasia. Erityisesti Horeca-tuotteissa korvataan yhä useammin metallitölkit muovipusseilla. Tuotteen säilyvyydestä ei nykyaikaisia kalvoja käytettäessä tarvitse tinkiä. Nämä tuotteet ovat kaupallistettavissa myös vk-tuotteissa jos kuluttajat ovat valmiita uudet, ekologisemmat säilykkeet.

Pakkaamisen kustannuksia voidaan vähentää ja ympäristöä huomioida myös tehostamalla pakkausmateriaalin käyttöä pakkaamisen yhteydessä. Hylkymateriaalia voidaan vähentää mm. lyhentämällä vaihtoaikoja.

– Tuorelihojen rasiapakkaamista voidaan kehittää. Keväällä lanseerattu Mirabella-tuotteemme alentaa selvästi logistiikkakustannuksia. Mirabellassa tuotteen päällä on kaksi kalvoa. Alempi kalvo on puoliläpäisevä. Sen ja päällyskalvon välissä on suojakaasu. Mirabella-pakkauksia mahtuu kuljetuslaatikkoon jopa 30 % enemmän kuin perinteisiä rasioita. Joka neljäs tai joka viides autokuorma voidaan jättää ajamatta, Juha Kerojoki laskee kustannussäästöjä.

Yleensäkin suojakaasupakkaamisessa voidaan pyrkiä joko pienentämään suojakaasun tilavuutta tai siirrytään kokonaan vakuumipakkaukseen. Skinpakkaus tai muu vakuumi säilyttää tuotteen noin puolitoistakertaisen ajan suojakaasuun verrattuna. Rasiat voidaan myös korvata tiiviillä muovipussilla (Saddle pack, kuvassa).

Uusiutuvia ja kierrätysmateriaaleja

Pakkauksen materiaalivalinnoissa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja. Elintarvikepakkaamisessa kierrätyksen kanssa pitää tosin olla tarkkana.

Sealed Air on tehnyt paljon työtä uusiutuvien materiaalien tutkimisessa. Tulossa on kiinnostavia uutuuksia.

Jo kaupallistettuja tuotteita ovat tärkkelyspohjaiset rasiat. Yleensä maissitärkkelykseen pohjautuvat rasiat voidaan kompostoida normaalisti.

Hyviä kaupallisia sovelluksia löytyy myös paperikuitutuotteista. Esimerkiksi Sealed Airin monet eurooppalaiset asiakkaat pakkaavat pizzoja yms. kartonkialustoille. Tukevan alustan lisäksi turvalliseen pakkaukseen riittää esim. vain yhden gramman painoinen kutistekalvo. Tällainen pakkaus on kuluttajaystävällinen, sillä koko tuote on selkeästi näkyvissä.

Kaatopaikat kiinni?

Sealed Air -yhtiön tutkimustoiminnan tavoitteena on estää pakkausjätteen päätyminen kaatopaikalle.

Juha Kerojoki kertoo, että käytön jälkeen pakkaukset voidaan raaka-aineesta riippuen joko kompostoida tai kierrättää.

– Teollisuuden jäte on helposti kerättävissä kierrätykseen. Teollisuudesta tai kuluttajilta kerätyt materiaalit voidaan kierrättää sellaisenaan, toisentyyppisiksi pakkauksiksi tai kokonaan eri tuotteiksi, esim. rakennusteollisuuteen.

Muutos on nopeaa. Vuonna 2002–2005 kaatopaikalle menevän jätteen määrä laski Sealed Airin laskelmien mukaan n. 40 prosenttia, samalla kun kierrätys ja uudelleenkäyttö tehostuivat. Uudelleenkäyttö energiaksi on kasvanut hitaasti. Siihen liittyy kuitenkin valtava potentiaali.

Muoviraaka-aineen suhteen uudelleenkäyttö energiaksi on erittäin varteenotettava vaihtoehto.

– Jätteenpolttolaitoksissa tuotetaan muovista energiaa. Suomessa ei tätä mahdollisuutta ole vielä oikein ymmärretty. Muovi on öljyä, ja lämpöarvo sama.

— Mari Markkanen
  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastuullisen pakkaamisen mahdollisuuksia:

  • Vähennetään materiaalin käyttöä
  • Uusiutuva tai kierrätetty raaka-aine
  • Kompostointi tai kierrätys
  • Kierrätys energiaksi

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Suunnittelukustannukset ovat investointi

Pakkaus ei ole bisneksen sujumisen kannalta lainkaan yhdentekevä. Erään tutkimuksen mukaan 75 % ostopäätöksistä tehdään myymälässä.

Isoilla ruokataloilla on omia suunnitteluosastojaan. Suunnittelua ostetaan paljon myös mainostoimistoilta. Pakkaustoimittajat tarjoavat omille asiakkailleen eräitä suunnittelupalveluja.

Sealed Air Createam on eras vaihtoehto pakkausten suunnitteluun.

Laskutettavan palvelun runkona on pieni tiimi, jossa on asiantuntemusta kuluttajista, markkinoinnista, innovaatioista jne.

Toimeksianto voi alkaa siitä, että tilaaja tekee markkinatutkimuksen, kuluttajatutkimuksen, kilpailija-analyysin tai benchmarkkausta.

Createam perehtyy aineistoon. Sitten alkaa keskustelu, brainstorming.

Consept sketching on ideoiden luonnostelua. Tässä vaiheessa voidaan vielä kokeilla varsin edullisin kustannuksin melko lennokkaitakin ideoita.

Varsinainen pakkaussuunnittelu käsittää esim. CAP-malleja, suljentaratkaisuja, prototyypit, kuljetus- ja myymäläpakkaukset jne.

Createamin etuna on kansainvälisyys ja ennakkoluulottomuus. Pakkaussimulaatiot voidaan tehdä edullisesti. Tiimi ehdottaa asiakkaalle painatus- ja värivaihtovalinnat, koneet, materiaalit, koko pakan kaupallistamiseen asti. Kulut erittäin edulliset esim. mainostoimistoihin verrattuna. Ajatuksena on tietysti, että tyytyväinen asiakas saattaa hyvinkin päätyä hankkimaan Sealed Airin pakkausratkaisut.

 

Teksti on julkaistu Lihalehdessä joulukuussa 2007
 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy